“BIO” chytrá řešení

Vážení příznivci inteligentních řešení. Po delší odmlce jsem opět našel volnou chvíli, abych se s Vámi podělil o svůj názor a zkušenosti v oblasti, která se stává čím dál tím více komerčním tématem. Během té pauzy jsem měl možnost setkat se s mnoha dalšími projekty, tvářemi, politiky nebo dodavateli, kteří toto téma využívají. Nutno dodat, že každý po svém, ale vždy velmi efektivně a ryze ve svůj prospěch. SMART řešení se stalo, tak jako mnoho jiných „zaklínadel“ před ním, obětí čistého business soupeření. Někdy je to soupeření férové, jindy čistě politické, ale musím se přiznat, že zatím (nerad bych, aby toto prohlášení znělo příliš nabubřele nebo jakkoliv povýšenecky) mě žádný projekt v našich končinách nepřesvědčil o své životaschopnosti a už vůbec ne o smysluplnosti a přidané hodnotě pro veřejný život. Přirovnávám to např. k BIO potravinám, které jsou dnes k dostání snad ve všech větších obchodech. Jsou moderní, trendy, mají punc extra produktu. Za ten, pokud ho jeho nákupčí zvolí, má zaplatit mnohem vyšší cenu, než za ten samý neBIO produkt. Jak se ovšem v poslední době čím dál častěji ukazuje, kupující se stává obětí svojí volby. Někdy se totiž vůbec o BIO produkt nejedná, což zákazník nemá možnost jakkoliv prověřit. Jindy při výrobě produktu nejsou dodrženy postupy nebo kvalita, kterou BIO kodex (trochu jsem to zjednodušil) deklaruje.

Víte, a úplně stejně vnímám zaklínadlo jménem SMART, vlastně smart cokoliv. Nejhorší na tom všem je, že díky korupci, vazbám autorit na velké dodavatele, zkostrnatělosti a nedokonalosti veřejné správy, tlaku politiků a dalším vlivům, se stáváme tím podvedeným zákazníkem my. Tím myslím, my všichni. Proč? Díky neexistující metodice. Troufalé prohlášení. Vědom si toho, že v roce 2015 zpracovalo a představilo Centrum dopravního výzkumu společně s Min. pro místní rozvoj dokument s názvem Metodika řízení inteligentních měst, si přesto stojím za tím, že napříč naší veřejnou správou je třeba udělat mnohem více. Tím více, myslím v oblasti osvěty, informovanosti a především – participaci. Tím, že se implementace SMART řešení ve většině organizací nesprávně zařazuje pod IT projekty, vzniká cosi jako bublina. Vakuum, které je potřeba vyplnit lidmi, kteří umí lidským a srozumitelným jazykem vysvětlit SMART tripartitě (veřejnosti, úředníkům a investorům – resp. jedinému funkčnímu udržitelnému modelu pro smart řešení – pozn. aut.), co má smysl v dané lokalitě, komunitě nebo jakémukoliv jinému uskupení lidí, realizovat. A hlavně, nastavit hned od začátku očekávání, které udrží ve SMART tripartitě, všechny její hlavní stakeholdery. Jsem přesvědčený, že žádný jiný model není za podmínky, že v rámci SMART konceptu benefitují všichni jeho účastníci, možné realizovat.

Dalším důvodem, proč nás všechny nazývám těmi podvedenými je ten, že většina dnešních projektů je podmíněná významnou investicí. Dnes, díky programu HORIZON 2020 a strukturálním fondům EU a jejich operačním programům (ITI, OPVVV, OPIK atp.) se daří všemožným způsobem tyto prostředky alokovat na tento typ aktivit. Je to ale krátkodobá záležitost, která z většiny projektů po ukončení přítoku zdrojů z EU, skončí. Defacto se z těchto projektů stanou pouhé jednorázové technologické implementace bez významnějšího potenciálu.

Tak já dnes vnímám drtivou většinu projektů s nálepkou SMART. Jsou to projekty, u kterých až na výjimky (např. Říčany), se nikdo neptal občanů měst, obcí nebo podniků, na základní otázky. Co je pro Vás důležité? Jak jste zvyklý, nebo jak byste chtěli s vedením města komunikovat? Jak moc si vlastně ceníte svojí bezpečnosti (nebo bezpečnosti údajů o Vaší osobě)? Čím jezdíte do práce a proč? Jste ochotni jednou týdně jet jiným způsobem? Jste vůbec ochotni něčím do systému přispět? Co jste ochotni udělat pro to, aby Vaše dítě dorazilo v pořádku do školy?  Člověk většinou nemusí být extra koumák. Stačí se jen ptát, komunikovat, diskutovat, analyzovat (teď jsem se nechal trochu unést, o tom jsem chtěl psát až v příštím příspěvku).

A tento typ diskuse vyžaduje lídry, kteří budou tvořit jakéhosi mediátora v diskusi mezi členy ve SMART Tripartitě.  Budou nositeli nějakého prazvláštního jazyka, který bude umět přeložit význam slov do všech jazyků členů tripartity, protože dnes každý jeho člen mluví jiným jazykem. Teprve tehdy, když budeme rozumět obsahu naší komunikace a prioritám všech zúčastněných, teprve tehdy můžeme začít přemýšlet o tom, že budeme něco nazývat SMART projektem.

Jak s tím vším začít, o tom bych Vám rád napsal příště….

Leave a Reply

Close Menu